top of page

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

  • พิธีปัจฉิมนิเทศปี64
    ส. 03 เม.ย.
    ตำบล ชะแมบ
    ขอให้นักเรียนทุกรูปเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมศาลาประสานใจ(ข้างตึกเป๋า-ชุน)
bottom of page